įkurti

įkurti
1 įkùrti, į̃kuria, įkū́rė 1. tr. K įdegti, įkūrenti: Vos įkū́riau ugnį, medžiai šlapi J. Įkuriu kakalį R114. Kada mes jį inkursim, šitą pečiuką? Lp. Malkos šlapios – reikia kokių šakalių įkùrti Paį. Iškelsiu jums puotą, įkursiu išblėsusius laužus V.Myk-Put. | refl. intr., tr.: Kai įsìkuria malkos, tai paskui ir šlapios dega Ds. Padegus laužas tuojau įsikūrė . Vyriškis įsikūrė (užsidegė) pypkę . | prk.: Kur pageidos insikūrę – meilės ugnis nyksta BM452. Nenugalima meilė įsikuria jo širdyje . Kad kiek, tai ir įsikū́rė (įpyko) Tj. 2. tr. pastatyti, įrengti: Šitą sodžių įkūrė mūsų senelis J.Jabl. Buvo sau giriose butas įkūrę S.Dauk. Per trumpą laiką troba buvo įkurta S.Dauk. Trobos įkurtos į visus galus (baigtos) Šts. Reik ant tos žemės įkùrti gyvatą, gyvenimą J. | refl. tr.: Įsikūrus šioks toks ūkis, dabar reiktų pati vesti Š. 3. tr. apgyvendinti, įtaisyti: Mane įkū́rė (įkurdino) salėje J.Jabl. | refl.: Ir jie žada čia įsikurti J.Jabl. Mūsų gandrai neduoda kitiems tame pačiame sodžiuje įsikurti A.Vien. Įsikurkit žemėj, tėvams jūsų pažadėtoj M.Valanč. Visų pirmieji gyventojai paupiūse tegalėjo įsikurti S.Dauk. Pietinėje Žiemgaloje lietuvių įsikurta labai senai (seniai) K.Būg. Jis puikiai čia įsikū́rė, užsiveisė sodą ir gyvena Ėr. Aš įsikū́riau į trobą, t. y. parsikrausčiau J. | Abu su žmona insikūrėm kaip stovim (nieko neturėdami) Dbk. 5. tr. įsteigti: Lietuvos mokslų akademija buvo įkurta 1941 metais sp. | Vienybę tarp jų įkurti N. | refl. tr., intr.: Įsikūrė nauja draugija . Juto laikraščio trūkumą ir rūpinosi jį įsikurti . 6. tr., intr. įkurstyti, įkalbėti: Iñkuria boba bernus, kad tep darytų, kap ji nori! Lp. Iñkuria iñkuria – ir tiej eina Lp. Jam kas inkū́rė, kad neduotų pinigų Lp. 7. intr. smarkiai įbėgti: Klupiniais arklys įkū́rė į kalną su vežimu Dr. Kad inkū́rė be kvapo! Ds.
◊ į pir̃tį įkùrti į bėdą įvaryti: Muni į pir̃tį įkū́rė su tais draugiškais vekseliais Šts.
\ kurti; antkurti; apkurti; atkurti; įkurti; iškurti; nukurti; pakurti; parkurti; perkurti; prakurti; prikurti; razkurti; sukurti; užkurti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • įkurti — įkùrti vksm. Málkos drė̃gnos, negaliù įkùrti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įkūrimas — įkūrìmas sm. (2) 1. → 1 įkurti 1: Prastas įkūrìmas – šlapi žabai Pc. 2. refl. → įkurti 3 (refl.): Kuriame šiandienykščios Lietuvos plote prieš lietuvių įsikūrimą gyventa kuršių K.Būg. 3. → 1 įkurti 4: Valstybės įkūrimas rš. Traškančiose …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakuras — prãkuras sm. sing. col. (3b) Kl žr. prakurai: Prãkuras yra sausas, greitai gali įkurti ugnį Pln. Pasiieškok gero prãkuro, jei nori įkurti ugnį Kal. Neturu prãkuruo nė medelio Užv. Padžiauk tas tošeles, būs prãkurui Trg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susteigti — 1 susteĩgti, ia (sùsteigia), sùsteigė 1. tr. NdŽ daug įkurti. ║ įkurti: Ans susteigė butą, dėliojo metas nuo meto J. Pirm ano didžiojo karo Rukuos buvo lietuvių draugija susteigtà Plšk. 2. intr. Šts suskubti: Bėgom tuo galu visi pri darbo ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvesti — užvèsti, ùžveda, ùžvedė K, Rtr; Q47, Sut 1. tr. R, MŽ, NdŽ, DŽ1 padėti užlipti ant viršaus: An antro aukšto ùžvedė LKT321(Dbk). Par skadus ùžvedė in trečią aukštą, o nulipt nebegaliu Lel. Anuo metu ėmė Jėzus Petrą ir Jokūbą, ir Joną, brolį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cirkas — statusas Aprobuotas sritis laukinė gyvūnija apibrėžtis Leidimų įkurti zoologijos sodą išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos apraše cirkas suprantamas kaip vieta, kur gyvūnai nuolat laikomi arba yra atvežti tik konkrečiam… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • jachtų klubas — jãchtų klùbas Įkùrti jãchtų klùbą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antkurti — 1 antkùrti, añtkuria, antkūrė (ž.) tr. užkurti (ugnį): Antkūriau pečių, bet nedaug Šts. kurti; antkurti; apkurti; atkurti; įkurti; iškurti; nukurti; pakurti; parkurti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkurti — 1 apkùrti, àpkuria, apkūrė tr. 1. Š ugnį aplink sukurti: Ugnį aplink àpkuri (apdedi malkomis puodą) Ėr. Nuneša skiedrų, àpkuria aplink puoduką ir sušildžia vaiku pieną Lp. 2. [i]pakurti: Aš apkūriau sagoną su karšta ugnimi, t. y. medžių daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkurti — 1 atkùrti, àtkuria, atkūrė 1. tr. iš naujo, vėl pakurti (ugnį), iš naujo įkaitinti: Pečių būtinai reikia atkùrti, nebeiškeps – jau visiškai atšalo Šl. Pirtį atkūrė, tada linus baigė mint Prng. Mažai garo beliko, reiks atkurti pakrosnį Brs. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”